Αδρανή Υλικά

ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η φυσική ποταμίσια άμμος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια (λεπτά στρώματα και αρμοί) και υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα, μια και οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς και περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, με αποτέλεσμα το κονίαμα να ξεραίνεται γρήγορα και να είναι λιγότερο υγροσκοπικό. Για την παρασκευή του κονιάματος απαιτείται μικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας με καλύτερες ιδιότητες (μικρότερη συστολή ξήρανσης), όπως επίσης λιγότερο νερό, με συνέπεια την μείωση της πιθανότητας να παρουσιαστούν στο κονίαμα ραγάδες.


Τίτλος Προϊόντος


Περιγραφή:


Τίτλος Προϊόντος


Περιγραφή:


Τίτλος Προϊόντος


Περιγραφή: